Ondernemen

Bedrijven zoeken voortdurend naar gekwalificeerd personeel

Ondanks dat er banen vervallen door automatisering, blijft er genoeg werk over voor iedereen die wil en kan werken. Daar is soms wel omscholing voor nodig. Maar er zijn genoeg bedrijven die maar wat graag een hoogwerkercursus voor een medewerker betalen als ze daarmee een vacature kunnen opvullen die al maandenlang open staat. Vooral werk op mbo-niveau is in ruime mate voorradig. Vacatures staan open omdat veel mensen ervan overtuigd zijn dat ze alleen een goede toekomst hebben met een hbo-opleiding of na een studie op de universiteit. Bedrijven hebben lang ook ingezet op te hoge functie eisen maar komen daar nu steeds vaker op terug.

Niet alleen een diploma telt

In de jaren 80 van de vorige eeuw kon je met een Havo diploma zonder problemen aan de slag in allerlei functies. Een beroepsopleiding was niet nodig. Je leerde het vak terwijl je aan het werk was. Want wat je op school leerde sloot lang niet altijd aan bij wat een werkgever nodig had. In de decennia die volgden werd steeds vaker de nadruk gelegd op het hebben van een diploma. En natuurlijk, een hoogwerker certificaat is verplicht om met een hoogwerker te mogen werken en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Maar steeds meer werkgevers beseffen dat er meer is dan alleen ‘het papiertje’. Iemand met de juiste kwalificaties maar zonder dat gevraagde hbo-diploma kan wel eens een betere keuze zijn dan iemand met een klinkend CV.

Zelf weer investeren in opleidingen

Bedrijven beseffen steeds meer dat ze beter zelf kunnen investeren in personeel. Ze kunnen dan de juiste opleiding aanbieden of kennis laten overdragen door ervaren senior medewerkers. Daar heeft een nieuwkomer vaak veel meer aan dan aan een afgeronde hbo-opleiding die net niet is wat het bedrijf nodig heeft. Daarom zijn werkzoekenden van 35 of zelfs 45 plus weer meer in trek bij bedrijven. Werden deze groepen eerder al bij voorbaat afgeschreven, nu zien werkgevers de voordelen. Deze mensen hebben vaak een betere mentaliteit dan jongeren. Zij die net van school komen hebben vaak hoge verwachtingen als het gaat om salaris en doorgroei mogelijkheden, maar het ontbreekt aan verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen en van aanpakken weten. Onderaan de ladder beginnen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De vraag naar personeel zal verder groeien

Momenteel werken al veel mensen door na hun pensioen. Dat zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. Simpelweg omdat er geen nieuw personeel kan worden aangetrokken. In de toekomst zullen nog meer mensen uitstromen omdat ze met pensioen gaan. Niet iedereen is bereid om nog door te werken als de AOW en het pensioen op de bankrekening worden bijgeschreven. Daarom moeten jongeren worden gemotiveerd om de juiste keuze te maken op de middelbare school. Alleen dan kan de BV Nederland ook de komende decennia blijven draaien.

Verder lezen?

Back to top button