Ontwikkeling

Het taal- en rekenniveau van leerlingen is vaak onvoldoende

Er zijn zorgen over het taalniveau van leerlingen op Nederlandse scholen. Hun taal- en rekenniveau blijft achter bij het noodzakelijke niveau. Dat heeft gevolgen voor toekomstige vervolgopleidingen of als iemand gaat werken. Als je dan niet goed kunt lezen en schrijven of onvoldoende rekenvaardigheid hebt dan is dat heel vervelend. Daarom moet er op scholen extra aandacht zijn voor deze basisvaardigheden. Maar dan komt er een ander probleem om de hoek kijken: het enorme tekort aan docenten. Ouders die geen risico willen nemen, kiezen voor het nemen van eigen maatregelen. Ze geven hun kinderen op voor bijles.

Bijles kan het verschil maken

Een leerling die niet goed mee kan komen op school kan veel baat hebben bij bijlessen. Een kind dat bijles Nederlands krijgt kan in korte tijd grote vorderingen maken. Vaak is het een kwestie van de knop omzetten en ineens snapt de leerling de regels die gelden voor het vervoegen van werkwoorden of hoe je een tekst moet lezen om die ook goed te begrijpen. Bijles kan bestaan uit huiswerkbegeleiding of het onder begeleiding maken van extra opdrachten. Bijles wordt vrijwel altijd gegeven in nauw overleg met de docent op school. Die kan immers goed aangeven op welke punten de leerling een achterstand heeft.

Goed leren rekenen

Het gebeurt niet altijd dat iemand uitblinkt in zowel taal als rekenen. Als een leerling moeite heeft met rekenen dan heeft dat ook gevolgen voor andere vakken zoals natuurkunde, scheikunde, handelsrekenen en economie. Als een kind een bepaald beroep wil gaan uitoefenen dan is het belangrijk dat er goede cijfers worden gehaald voor vakken die daarvoor belangrijk zijn. Wil je dat je kind zijn of haar droom kan laten uitkomen, dan kan bijles in Amsterdam net het juiste zetje geven voor goede cijfers voor de noodzakelijke vakken.

Bijles regelen voor je kind

Heeft je kind moeite met rekenen of taal of misschien met allebei? Dan is bijles regelen een goed idee. Dit kan in goed overleg met de school. De bijlesdocent zal met de docent op school overleggen over welke bijles nodig is en vorderingen worden zoveel mogelijk gedeeld. Uiteraard worden ook de ouders op de hoogte gehouden van vorderingen die de leerling maakt. Bijles kan in een kleine groep van hooguit 4 of 8 leerlingen, maar je kunt ook kiezen voor individuele bijles. Die wordt vaak aan huis gegeven. De docent is meestal een student, soms een voormalig docent die is gepensioneerd of een andere richting op is gegaan maar graag af en toe les wil blijven geven.

Met meer plezier naar school

Een leerling die goed mee kan komen in de lessen gaat met meer plezier naar school. Ook hierdoor zullen de schoolprestaties verder verbeteren. Het kan dus goed zijn dat bijles na verloop van tijd niet meer nodig is. Als een kind met een goed rapport thuiskomt dan levert dat alleen maar blije gezichten op, niet in de laatste plaats van de leraren op school en de bijlesdocent. Want die heeft eer van zijn of haar werk, en dat is waar het om gaat.

Verder lezen?

Back to top button