LifestyleOntwikkeling

Hoe vraag je een schuldsanering aan?

Als je schulden hebt en niet meer in staat bent om deze af te betalen, kan het aanvragen van schuldsanering een oplossing zijn. Schuldsanering is een wettelijke regeling voor natuurlijke personen die zich in een uitzichtloze financiële situatie bevinden. Door middel van schuldsanering wordt geprobeerd om de schuldenlast van de persoon in kwestie te verminderen of volledig kwijt te schelden. In dit artikel bespreken we hoe je schuldsanering kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden voor schuldsanering

Om in aanmerking te komen voor schuldsanering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld minimaal twee jaar in Nederland wonen en mag je geen bedrijf hebben. Verder moet je aantoonbaar in een uitzichtloze financiële situatie zitten en moet je te goeder trouw hebben gehandeld bij het ontstaan van de schulden.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kun je een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt of je in aanmerking komt voor schuldsanering. Als dit het geval is, wordt er een bewindvoerder aangesteld die je gedurende het traject zal begeleiden. Een schuldsanering aanvragen is daarom een secuur traject.

Het traject van schuldsanering

Het traject van schuldsanering duurt over het algemeen drie jaar. Gedurende deze periode ben je verplicht om zoveel mogelijk van je inkomen af te staan aan de schuldeisers. De bewindvoerder bepaalt welk bedrag je maandelijks moet aflossen en zorgt ervoor dat dit bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Als je gedurende het traject van schuldsanering je verplichtingen nakomt, worden aan het einde van de drie jaar de resterende schulden kwijtgescholden. Let wel op dat niet alle schulden in aanmerking komen voor kwijtschelding. Zo blijven bijvoorbeeld schulden bij de Belastingdienst of alimentatieschulden altijd bestaan.

Waarom mensen in de schuldsanering belanden: oorzaken en gevolgen

Er zijn verschillende redenen waarom mensen in de schuldsanering terecht kunnen komen. Een belangrijke oorzaak is het hebben van te hoge maandelijkse lasten ten opzichte van het inkomen. Bijvoorbeeld doordat iemand langdurig ziek is geweest, onverwachte uitgaven heeft moeten doen, of door scheiding of werkloosheid. Ook kan het hebben van meerdere leningen of kredieten, waarvan de aflossing niet langer mogelijk is, bijdragen aan het ontstaan van schulden.

Het hebben van schulden heeft vaak niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook leiden tot psychische problemen en stress. Mensen met schulden ervaren vaak gevoelens van schaamte en angst en kunnen zich geïsoleerd voelen. Daarnaast kan het hebben van schulden negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid, het werk en de relaties met anderen. Het aanvragen van schuldsanering kan dan een manier zijn om uit deze negatieve spiraal te komen en een nieuwe start te maken.

Risico schuldsanering

Hoewel schuldsanering voor sommige mensen een goede oplossing kan zijn om uit de schulden te komen, is het belangrijk om op te passen en goed geïnformeerd te zijn voordat je besluit om schuldsanering aan te vragen.

Een belangrijk aandachtspunt bij schuldsanering is dat niet alle schulden worden kwijtgescholden. Alleen schulden die zijn ontstaan vóór de start van de schuldsanering komen in aanmerking voor kwijtschelding. 

Ook kan het aanvragen van schuldsanering gevolgen hebben voor je kredietwaardigheid en kan het moeilijk zijn om in de toekomst bijvoorbeeld een hypotheek of lening af te sluiten.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het proces van schuldsanering lang kan duren en er strikte regels en voorwaarden gelden. Zo moet je bijvoorbeeld gedurende drie jaar leven van een minimum inkomen en mag je geen nieuwe schulden maken. Het is daarom verstandig om te overwegen of schuldsanering de beste oplossing is voor jouw situatie en om goed advies in te winnen bij bijvoorbeeld een schuldhulpverlener of advocaat.

Verder lezen?

Back to top button