Educatie

Maanden met of zonder hoofdletter?

Het juiste gebruik van hoofdletters in de Nederlandse taal kan soms verwarrend zijn, vooral als het gaat om de namen van de maanden en andere woorden.

Zijn de maanden met een hoofdletter?

In het Nederlands worden de namen van de maanden met een kleine letter geschreven. Dus je schrijft “januari”, “februari”, “maart”, enzovoort. Dit is anders dan in sommige andere talen, zoals het Engels, waar de maanden wel met een hoofdletter worden geschreven, bijvoorbeeld “January” en “February”.

Wat zijn de maanden van het jaar?

De maanden van het jaar in het Nederlands zijn:

 • januari
 • februari
 • maart
 • april
 • mei
 • juni
 • juli
 • augustus
 • september
 • oktober
 • november
 • december

Is het 3 maand of maanden?

De juiste vorm is “3 maanden”. In het Nederlands gebruik je de meervoudsvorm “maanden” wanneer je over meerdere maanden spreekt. Dus je zegt “3 maanden” in plaats van “3 maand”.

Is zaterdag met een hoofdletter?

Nee, in het Nederlands schrijf je de dagen van de week met een kleine letter. Dus het is “zaterdag”, “zondag”, “maandag”, enzovoort. Dit geldt ook voor de andere dagen van de week.

Wat moet er allemaal met een hoofdletter?

In het Nederlands gebruik je hoofdletters aan het begin van een zin, voor eigennamen, en voor bepaalde afkortingen. Enkele voorbeelden zijn:

 • De eerste letter van een zin: “Dit is een voorbeeld.”
 • Eigennamen: “Jan”, “Amsterdam”, “Koningin Máxima”.
 • Afkortingen: “VN” (Verenigde Naties), “EU” (Europese Unie).

Daarnaast gebruik je ook een hoofdletter bij namen van instellingen, merken, feestdagen en titels van boeken en films, bijvoorbeeld “Rode Kruis”, “Philips”, “Kerstmis”, “De Hobbit”.

Is het Mevrouw Van Dijk of Mevrouw van Dijk?

In het Nederlands schrijf je “mevrouw van Dijk”. De regel is dat je bij tussenvoegsels zoals “van”, “de”, “der”, enzovoort, geen hoofdletter gebruikt wanneer ze worden voorafgegaan door een voornaam of een titel (zoals mevrouw, meneer, dokter). Dus het is “mevrouw van Dijk” en “meneer de Vries”.

Is ‘I’ in het Engels altijd met hoofdletter?

Ja, in het Engels schrijf je “I” (ik) altijd met een hoofdletter, ongeacht waar het in de zin staat. Dit is een uitzondering op de gebruikelijke regel dat alleen het eerste woord van een zin en eigennamen met een hoofdletter worden geschreven. Dus je schrijft altijd “I” in plaats van “i”.

Hoofdlettergebruik kan soms verwarrend zijn, maar door deze regels te volgen, kun je zorgen voor correcte spelling in zowel het Nederlands als het Engels.

Verder lezen?

Back to top button