EconomieBusinessOndernemen

Tips voor het scheiden van bedrijfsafval

Bedrijfsafval komt overal waar gewerkt wordt voor. Dit hoeft echter geen probleem te zijn, want afval is een grondstof. Het is daarom ook belangrijk om dit goed te scheiden. Dit maakt het gemakkelijker om deze grondstoffen direct weer te gebruiken. Zeker nu de vraag over de gehele wereld alleen maar gestegen is. Het is ook goed om te weten wat je kan doen om maximaal te scheiden. Daarmee draag je bij aan een circulaire wereld. Kijk naar de volgende tips om mee te doen.

Om welk type bedrijfsafval gaat het?

Het belangrijkste is om eerst eens te onderscheiden welke afvalstoffen er in de onderneming vrijkomen. Dit maakt het ook gemakkelijker om te bepalen welke rolcontainer van Milieu Service Nederland gehuurd moet worden. Vaak zijn vooral plastic enerzijds en papier en karton anderzijds de grote stromen in bedrijven. Dat neemt niet weg dat er ook specifieke soorten afval zijn in bepaalde branches. Het is altijd belangrijk om dit optimaal te scheiden. Breng alles dus eerst goed in kaart om hier een scherp beeld van te krijgen.

De juiste middelen voor inzameling

Het is niet alleen belangrijk om te weten welk afval er vrijkomt. Het is ook belangrijk om te weten welke containers hiervoor nodig zijn. Swill moet bijvoorbeeld op een hele andere manier worden ingezameld dan papier. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een perscontainer nodig is. Ook kan het zijn dat vanwege ruimtegebrek een multi-container de beste oplossing biedt. Bekijk welke oplossingen het best passen bij de onderneming en de ruimte. Dit geeft meer zekerheid dat het scheiden goed zal gebeuren in het bedrijf.

Maak bedrijfsafval scheiden gemakkelijk

Om het afval scheiden goed te laten verlopen, is het ook goed om dit gemakkelijk te maken. Je doet dit met de gehele onderneming. Het is dan dus ook fijn wanneer je het de medewerkers gemakkelijk maakt. Zet de containers bijvoorbeeld op een centrale plek. Geef ook goed aan welke container voor welk type afval is. Dit kan bijvoorbeeld in de kantine worden gedaan, of in een grote open ruimte. Het zal de mate waarin de stromen gescheiden worden alleen maar ten goede komen in het bedrijf.

Verder lezen?

Iets voor jou?
Close
Back to top button