Laatste nieuwsEconomieOntwikkeling

Welke maatregelen neemt Nederland tegen overstromingen?

De hele wereld krijgt tegenwoordig te maken met ‘global warming’. De zeespiegel stijgt ieder jaar. Hierdoor wordt de kans op overstromingen en wateroverlast groter. Omdat Nederland laag ligt, omringd wordt door zee en blauw ziet van de rivieren, moet Nederland veel maatregelen nemen tegen overstromingen. De overheid heeft het Deltaprogramma opgesteld waar plannen in staan om Nederland te beschermen tegen de opwarming van de aarde.

Oorzaak van overstromingen en wateroverlast

Een overstroming kan meerdere oorzaken hebben. Ten eerste is het zo dat de zeespiegel stijgt door de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Door de klimaatverandering kunnen er natte en regenachtige periodes ontstaan. Ten tweede kan wateroverlast ontstaan door bodemdaling. Door bodemdaling groeit namelijk het niveauverschil tussen de bodem en de zee. Het grondwater komt op sommige plekken grond hoger te staan omdat het meer moeite kost om het teveel aan regenwater weg te pompen. De derde oorzaak van wateroverlast is verstedelijking. Verstedelijking zorgt namelijk voor meer bebouwing en bestrating waardoor de grond minder water kan laten wegzakken. Het overtollige water kan dan niet meer wegstromen door rioleringen waardoor er een rioolprobleem Kwijt ontstaat.

Maatregelen tegen overstromingen 

Nederland heeft een meerlaagsveiligheidsbenadering voor overstromingen. De eerste laag bestaat uit dijken en dammen en is voor het voorkomen van overstromingen. De tweede laag bestaat uit maatregelen in de ruimtelijke inrichting die draait om het beperken van gevolgen. De derde laag gaat om het beheersen van rampen. 

Nederland staat bekend om de dijken, duinen en dammen om het land te beschermen. Deze beschermen ongeveer 60% van het land tegen een overstroming. De veiligheidsnormen van de duinen, dijken en dammen worden steeds bijgewerkt waardoor ze een steeds groter deel van het land beschermen. Er komt ook meer kennis beschikbaar over waterveiligheid waar de maatregelen op worden aangepast.De dijken en duinen worden ook steeds versterkt. 

Nederland heeft ongeveer 3.700 kilometer aan waterkeringen om het land te beschermen. Deze waterkeringen worden regelmatig beoordeeld. In het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) staan de regels waar waterkeringen aan moeten voldoen. Nederland doet ook allerlei ingrepen om de rivieren de ruimte te geven. Hierdoor kan je de kans op een overstroming ook verkleinen. 

Omdat Nederland nogal vaak regenachtige periodes heeft, heeft de overheid besloten om overtollig water vast te houden in bepaalde ruimtes. Ruimtes die water vasthouden zijn bijvoorbeeld parken, recreatiegebieden of groenvoorzieningen. Water kan ook worden afgevoerd naar retentiegebieden. Deze gebieden zijn speciaal ingericht voor de opvang van water. 

Nederland heeft vaak te maken met overstromingen en wateroverlast. Daardoor is het goed om op de hoogte te zijn van de maatregelen die het land neemt om dit tegen te gaan.

Verder lezen?

Back to top button